Dag 66 – “Round and round” (2x)

Nieuwe dingen verzinnen is soms denken in cirkels. Het is moeilijk om out of the box te stappen en vaste denkpatronen te doorbreken. Als je alleen bent (of met een paar die ook al een tijdje in het onderwerp zitten), dan blijf je vaak in hetzelfde cirkeltje denken, daar moet je dan uitkomen. Door iets te lezen, te horen of door er over te praten, kan je in een nieuw groefje terecht komen. De cirkel doorbreken.

Vanmiddag stond er, wederom, een overleg op de planning met een groepje denkers om de dilemma’s in kaart te brengen en nog liever wat dilemma’s op te lossen. Een stap te zetten richting volgend jaar. Ik begin de bijeenkomst met een opsomming van vijf scenario’s die ik samen met een paar anderen had bedacht. Door één opmerking van een collega schieten wij uit de cirkel, komt er een hele nieuwe oplossing en gaat er van alles stromen. We gaan denken aan hoe dit er dan uit komt te zien en daarna komen de concrete stappen om te kijken of het uit te voeren is. Op een gegeven moment staan we bewonderd naar het scherm met de formatie te kijken, alsof het pure kunst is.

Ik bedank de collega voor het meedenken, zij denkt weinig bijgedragen te hebben tot ik haar wijs op die ene opmerking die alles in beweging bracht. We draaiden rondjes, we haalden al onze mogelijke ideeën overhoop en alles kwam weer samen.

We go round and round and round and round and over again

We turn inside out and upside down but in the end

What goes round and round and round will come together again

Naast het doorbreken van de denkcirkel, waardoor we weer een stapje verder kwamen, stond ook vandaag weer een bekende cirkel centraal. Ik heb deze cirkel al vaker benoemd, maar besteed er dit keer wat meer woorden aan. Simon Sinek heeft jaren geleden een model gepubliceerd waar ik nog regelmatig naar wijs en welke ik ook regelmatig gebruik, the golden circle.

Vandaag had ik een overleg met een directe collega om het vak dat we geven, een vak dat eigenlijk nergens anders op een school bestaat, volkomen opnieuw in te richten. Als je iets gaat ontwerpen is het heel belangrijk om steeds te denken aan het waarom van wat je doet, het waarom brengt je namelijk bij het hoe en vanaf het hoe kan je naar de concrete invulling, namelijk wat er dan gedaan moet worden.

Een nieuw vak, zo beschouwen we het maar, is een blanco doek. Als je maar gewoon ergens begint kan het heel mooi worden, maar slaat het misschien nergens op. Wij begonnen dus ook bij het waarom, waarom bieden wij dit vak aan, waar maakt dit vak het verschil.

We begonnen bij de doelen van het vak, de leerdoelen, en de opdrachten ontstonden vanzelf. De verschillende elementen pasten automatisch in elkaar en alles paste bij ons waarom, hoe en wat. De (golden) cirkel was weer rond.

Denken vanuit de cirkel, niet in een cirkel. Bewegen in een cirkel, je kan dan veel lopen en toch nergens komen. Daarom denken we vanuit de cirkel, houden we onszelf scherp als een driehoek en snijden we ons zo uit de cirkel. Zo is ook deze dag weer rond.

Can you tell me where we’re going to?

Can you tell me what it is we really want to find?

Is the truth really there? Or is it right under our hair?

For all we know it’s been there all the time

I say, nothing comes from dreamers but dreams

I say, sitting idle in our boat while everyone else is down the stream

Nothing comes from talkers but sound

We can talk all we want to, but the world still goes around and round

Round and round We go round and round and round

And what we’re looking for still isn’t found

Can you tell me when we gonna get to it

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *