ℙ𝕦𝕓𝕖𝕣 𝕧𝕀 π••π• π•”π•–π•Ÿπ•₯𝕖, π•˜π•–π•§π•–π•”π•™π•₯ π•§π•’π•Ÿ 𝕕𝕖 𝕖𝕖𝕦𝕨 Soms word je door je leerlingen bij een gesprek betrokken waar je duidelijk de context mist omdat je er pas later bij betrokken wordt. Vandaag was zo’n dag, voordat ik wist zat ik ergens middenin. β€œMevrouw, denkt u dat u M. kan bossen*?” β€œMevrouw Schoonemann kan hem sowieso bossen, zij is kast**.” M.[…]

Ga verder met lezen …

Dag 49 – β€œThe star of moon and sun” en β€œNo way back” Na het β€˜oplossen’ van de puzzel van de anderhalvemeterschool en als alweer schooldag vier vol in gang is, is het tijd om weer verder te gaan met de puzzel die al voor ons lag. Hoe gaat school er uit zien na de zomervakantie, hoe starten wij op[…]

Ga verder met lezen …

De leerlingen waren vandaag bezig met een onderzoek naar snelheid. Rennen op het schoolplein en metingen doen. Ik: β€œGoed gewerkt! Volgende les gaan we verder met het verwerken van de gegevens.” Leerling: β€œOh… Maar mag ik er thuis wel al aan verder werken?” Ik: β€œNatuurlijk! Ik ga je zeker niet tegen houden.”

Ga verder met lezen …

Wiskunde een spelletje? Midden in de week. Twee keer vijftig minuten achter elkaar wiskunde in een eerste klas. Een uitdaging. Uitdagend. Een kans. Wiskunde is bij veel docenten, op veel scholen immers opdrachten maken, veel opdrachten maken. Wiskunde leer je door te doen en niet door te leren. Dat soort dingen. Bij mij in de lessen is niet iedereen met[…]

Ga verder met lezen …

Leerlingen leren van bewegen. Met de komst van het mooie weer en het onderwerp beweging in de les is het tijd voor een buiten practicumles. Vorige les hebben de leerlingen in hun groepjes een onderzoeksvraag bedacht. Ben je sneller als je een aanloop neemt of zonder, ren je sneller op tegels of op gras, ren je sneller met of zonder[…]

Ga verder met lezen …

Leerlingen leren van bewegen. Met de komst van het mooie weer en het onderwerp beweging in de les is het tijd voor een buiten practicumles. Vorige les hebben de leerlingen in hun groepjes een onderzoeksvraag bedacht. Ben je sneller als je een aanloop neemt of zonder, ren je sneller op tegels of op gras, ren je sneller met of zonder[…]

Ga verder met lezen …

Leerlingen leren van bewegen. Met de komst van het mooie weer en het onderwerp beweging in de les is het tijd voor een buiten practicumles. Vorige les hebben de leerlingen in hun groepjes een onderzoeksvraag bedacht. Ben je sneller als je een aanloop neemt of zonder, ren je sneller op tegels of op gras, ren je sneller met of zonder[…]

Ga verder met lezen …